เข้าระบบโรงเรียน

รหัสโรงเรียน :
รหัสผ่าน :
ลงทะเบียน

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข้อมูลการแข่งขันย้อนหลัง

ประจำปีการศึกษา 2562
ประจำปีการศึกษา 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เทศบาลเมืองท่าข้าม

โรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)

ข่าวประชาสัมพันธ์

งดรับเหรียญที่ระลึก ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 (เป็นเวลา 1 วัน)

 

ประกาศ งดรับเหรียญที่ระลึก ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 (เป็นเวลา 1 วัน)

สำหรับครูหรือผู้ปกครองที่ต้องการเดินทางมารับเหรียญที่ระลึก

ให้รับได้ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ถึง 30 มกราคม 2564

ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

2 ธ.ค. 2563, 10:44

แจ้งกำหนดพิมพ์เกียรติบัตร

 

แจ้งกำหนดการพิมพ์เกียรติบัตร 

        ท่านสามารถพิมพ์เกียรติบัตรผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

30 พ.ย. 2563, 08:37

แจ้งการรับเหรียญที่ระลึก

 

             สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับเหรียญ สามารถติดต่อขอรับเหรียญที่ระลึกได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 30 มกราคม 2564 (ในวันเวลาราชการ) ณ. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น 3  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราฏร์ธานี

25 พ.ย. 2563, 15:02

สวมหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้า ป้องกัน โควิด 19.

 

สวมหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้า ป้องกัน โควิด 19.

ขอความร่วมมือ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน และผู้ปกครอง
ที่เดินมายังสนามแข่งขัน
สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า
เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19.

16 พ.ย. 2563, 10:47

หัวข้อการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย

 

หัวข้อ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  หัวข้อ "รักชีวิต ต้องคิด รักสิ่งแวดล้อม"
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   หัวข้อ "ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ"
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   หัวข้อ "เปลี่ยนวิธีคิด  ชีวิตเปลี่ยน"

12 พ.ย. 2563, 09:08

ประกาศตารางเวลาการแข่งขัน

สามารถตรวจสอบตารางการแข่งขันได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จาก เมนู  "ตารางเวลาแข่งขัน"

10 พ.ย. 2563, 00:17

ประกาศหัวข้อการแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาจีน

ประกาศเรื่องหัวข้อการแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาจีน ช่วงชั้นที่ 1-4  Download

 

10 พ.ย. 2563, 00:01

แจ้งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน และผู้ควบคุมทีม

การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน และผู้ควบคุมทีม สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน และผู้ควบคุมทีมจากระบบ เมนู "แก้ไขและออกบัตร" ตั้งแต่วันที่  10  พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

9 พ.ย. 2563, 23:50

ประกาศเรื่องการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี” นักเรียนหนึ่งคนสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ 1 รายการ เท่านั้น กรณีหากพบว่าโรงเรียนใดมีการทุจริตในการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะระงับการตัดสินการแข่งขัน และโรงเรียนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในปีต่อไป

9 พ.ย. 2563, 23:49

กำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

กำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี” ประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 10 โรงแรมบรรจงบุรี 

Download กำหนดการประชุม

9 พ.ย. 2563, 23:47

หัวข้อการแข่งขัน ทักษะคอมพิวเตอร์

 

หัวข้อ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  หัวข้อ "วิถีเมืองคนดี"
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   หัวข้อ "วิถีเมืองคนดี"
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   หัวข้อ "วิถีเมืองคนดี"

9 พ.ย. 2563, 15:35

หัวข้อการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

 

หัวข้อ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  "I love the king."
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   "My future career."
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   "Social and technology new normal."

9 พ.ย. 2563, 13:51

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์การแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาจีน

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์การแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาจีน สามารถตรวจสอบได้จากเมนู 

"เกณฑ์การแข่งขันแก้ไขเพิ่มเติม"

 

3 พ.ย. 2563, 23:33

แจ้งแก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียน

ท่านสามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียน ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2563 

2 พ.ย. 2563, 20:09

สนามแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี”

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย
 • การแข่งขันคัดลายสือภาษาไทย
 • การประกวดเล่านิทาน
 • การแข่งขันอ่านบทร้อยกรอง
 • การแข่งขันเขียนเรียงความ
 • การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง
 • การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • การแข่งขันวาดภาพระบายสี

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

 • การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 • การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
 • การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)
 • การแข่งขันวาดภาพจากเรื่องที่กำหนดให้
 • การแข่งขันสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
 • การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสุขศึกษาและพลศึกษา

เทศบาลเมืองท่าข้าม

ระดับปฐมวัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

 หมายเหตุ สามารถ Download ได้ที่นี้


26 ต.ค. 2563, 15:29

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>

Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

จำนวนผู้เยี่ยมชม

website counters
สถิติ