เข้าระบบโรงเรียน

รหัสโรงเรียน :
รหัสผ่าน :
ลงทะเบียน

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข้อมูลการแข่งขันย้อนหลัง

ประจำปีการศึกษา 2562
ประจำปีการศึกษา 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เทศบาลเมืองท่าข้าม

โรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)

การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน

การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน

แนวทางการเปลี่ยนตัว

แบบฟอร์มการเปลี่ยนตัว(pdf)

Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

จำนวนผู้เยี่ยมชม

website counters
สถิติ